Spoštovani,

pred vami je nova številka E-novic. Več novic najdete na Portalu Pridi in poglej in socialnem omrežju Facebook. Všečkajte in sledite našim objavam! Povabljeni, da e-novice in objave preko Facebooka posredujete tudi svojim sorodnikom, prijateljem in znancem. 

 

Vse dobro vam želimo iz Škofijskega urada za laike Nadškofije Ljubljana,

Mojca Bertoncel

 

Sporočilo ni pravilno prikazano? Kliknite za ogled na spletu.

E-novice 10
 

23. nedelja med letom

E-novice 37, leto 2020 http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/

 

 

Novi priročnik za člane ŽPS o sedmih zakramentih

 

V letošnjem pastoralnem letu bomo na sejah ŽPS razmišljali o zakramentih Cerkve. Prvo poglavje priročnika Vrata k Bogu nam predstavlja zakramente Kristusa in Cerkve. Sedem zakramentov se dotika vseh obdobij in vseh pomembnih trenutkov kristjanovega življenja. Zakramenti podeljujejo prerojenje in rast, ozdravljenje in poslanstvo za versko življenje kristjana (KKC 1113).

Kot športnica sem se trudila za uspeh, ki je plod lastnega truda, lastnih talentov. Bila sem dekle, ki ima nek pogled in umevanje stvari, dogodkov, samo tako kot jih konkretno navzven vidi. Pri svojih sedemnajstih letih sem se na svoji zadnji tekmi smučarske sezone, ki je bila zelo uspešna, hudo poškodovala. Po več operacijah, ki so si sledile, se stanje še vedno ni izboljšalo. In s tem se je v meni odprl prostor za konkretnejši razmislek o življenju. Kolikor se spomnim, petnajst, šestnajst let sploh nisem prestopila praga c(C)erkve. Šele po tem dogodku poškodbe se je v meni ponovno prebudila pripravljenost, da se vrnem v njeno naročje in odkrijem ta velik dar, ki mi je bil dan pri svetem krstu. Lidija Bijol

Več na...

Pastoralni tečaj: Kaj nam je koronavirus prinesel in kaj odnesel?

 

Letošnji pastoralni tečaj, ki bo v Ljubljani, v zavodu sv. Stanislava od 9.00 do 13.00 potekal 9. septembra, nosi naslov: »Kaj nam je koronavirus prinesel in kaj odnesel?« Koronavirus je statistično gledano prinesel neke premike (rezultate), ki jih pastoralni delavci niso niti načrtovali niti pričakovali.

V prvem delu letošnjega pastoralnega tečaja bo dr. Vinko Potočnik na kratko predstavil izsledke anket: kako so duhovniki, redovniki in laiki »preživeli« prvi val koronavirusa. Priznati moramo, da nam je »koronavirus« spremenil »pogled«.

Nekaj, kar je bilo še včeraj odsvetovano, so pastoralni delavci čez noč začeli »spodbujati«. Te izkušnje, tako od doma kot iz tujine, bo v nadaljevanju tečaja z nami delil p. dr. Andrej Šegula OFMConv.

V nadaljevanju bodo predavatelja in gosti, ki so poskušali v času korone s posameznimi »orodji« na področju kateheze in oznanjevanja, predstavili, kako so skušali priti še bliže svojim vernikom.

Solidarnost in krepost vere

Sedanja pandemija je razkrila našo soodvisnost: vsi smo povezani, drug z drugim, tako v slabem kot dobrem. Zatorej, da bi prišli ven iz te krize boljši, moramo to storiti skupaj, vsi, v solidarnosti. In to besedo bi želel poudariti: solidarnost. Kot človeška družina imamo skupen izvor v Bogu; prebivamo v skupnem domu, na planetu-vrtu, na zemlji, kamor nas je postavil Bog; in imamo skupen cilj v Kristusu.

Več na...
 

Poslanica za svetovni dan stvarstva

Izšla je poslanica papeža Frančiška za svetovni dan molitve za skrb stvarstva. Pobuda poteka 1. septembra in zaznamuje začetek t. i. »časa stvarstva«, ki se bo zaključil 4. oktobra, na god sv. Frančiška Asiškega. Letošnja tema je »Jubilej za Zemljo«. Papež Frančišek v poslanici za izhodišče postavi jubilej, ki v spetih spisih predstavlja sveti čas za spominjanje, vračanje, počivanje, popravljanje in razveseljevanje. 

Več na...

 

Koronavirus grožnja ali priložnost?

Začasna omejitev javnega bogoslužja je prizadela vernike, ki redno obiskujejo sveto mašo. Dve tretjini vprašanih je izrazilo skrb, da se bo obisk svete maše še zmanjšal. Hkrati so nove oblike komunikacije in prenos obhajanj svete maše po spletu odprle nove priložnosti za stik z oddaljenimi. 56% anketiranih, izmed katerih vsak sicer ne hodi k sveti maši, je spremljalo prenos maše po spletu. Po Zulehnerju je to spodbudno.

Več na ...
 

Nedeljski evangelij: Povabilo v Naročje

Svarilo v svetopisemskem pomenu ni nič drugega, kakor povabilo k ljubezni! Zato je pomembno najprej biti v tej Ljubezni, se vanjo dobesedno potopiti. Kajti če sama najprej ne ljubim tega človeka, h kateri ljubezni naj ga povabim? Mar nisem sama enaka kakor on? In vendar, kdo zmore najprej odvezati že tu, na zemlji, to, kar je prizadelo? Odvezati in ne zategovati, odpeti spone in ne dodajati ter obenem zavezovati odnose ljubečega pogleda? 

Več na...
 

Papež o dveh držah hoje za Jezusom

Prizadevanje »vzeti križ« postane udeležba s Kristusom za zveličanje sveta. Ko mislimo na to, storimo tako, da bo križ viseč na steni doma, ali majhen križ, ki ga nosimo okoli vratu, bil znamenje naše želje pridružiti se Kristusu v služenju z ljubeznijo našim bratom in sestram, še posebej najmanjšim in najbolj ranljivim. Križ je sveto znamenje Božje ljubezni in je znamenje Jezusove žrtve in ne okrasni nakit. 

Več na...
 

Molimo za spoštovanje zemeljskih virov

»Vsako bogastvo, da bi zares bilo dobro, mora imeti družbeno razsežnost.« Družbeni nauk Cerkve govori o »univerzalni namembnosti dobrin«. Kaj to pomeni? Katekizem katoliške Cerkve pravi: »V začetku je Bog zemljo in njega bogastva zaupal skupnemu upravljanju človeštva, da bi skrbelo zanjo, ji s svojim delom gospodovalo in uživalo njene sadove. Dobrine stvarstva so namenjene vsemu človeškemu rodu« (KKC 2402). 

Več na...

 

Med seboj se lahko okužimo tudi pozitivno

"Kako ljudem, ki so se odvrnili od Cerkve, a še vedno iščejo, nagovoriti na način, ki bo naslovil njihovo hrepenenje?", se sprašuje Anselm Grun in odgovarja: "Božji Duh deluje tudi v krizi in prebuja nove možnosti, nova razmišljanja in novo hrepenenje, pravi Grun. Na ta način omogoča novo sožitje odgovornosti. Kriza nam sporoča, da se lahko okužimo med seboj tako v negativnem kot tudi pozitivnem pomenu besede."

Več na ...
 

Teden molitve za duhovne poklice

Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki, je stvar velikodušnosti. Samo če sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla izredna moč Boga in nam dala polnost, rešitev, srečo, veselje, da smo rešeni. In tako bomo sprejeli Gospodov zaklad. Na tak način bomo pripravljeni sprejeti Gospodov klic in bomo v njem srečni. Prosimo Gospoda, naj poklicanim, pa tudi nam, pomaga odkrivati zaklad poklicanosti v ponižnosti.  

Več na...

 

Božja beseda

 

Božja beseda

 

Več na...

 

Duhovnost

 

   Oglejte si

 

 

 

Sporočilo je poslano na urad.za.laike.lj@rkc.si

Prijava, odjava na: urad.za.laike.lj@rkc.si